Studio Laset

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Studio Laset .  B ij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 

Artikel 1: Algemeen
- Studio Laset heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
- Wijzigingen hebben geen invloed op lopende opdrachten. 

Artikel 2: Fotoshoots
Artikel 2a: Auteursrecht, portretrecht en privacy
- Het auteursrecht van de foto’s blijft altijd bij Studio Laset. 
- Bij het gebruiken of publiceren van de foto’s door de klant, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar Studio Laset  gebruikt te worden. 
- Enkel wanneer de klant een licentie zakelijk gebruik heeft ontvangen mogen de foto’s ook voor zakelijke en commerciële doeleinde worden gebruikt worden. 
-   Studio Laset  maakt een wel overwogen selectie en levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl. De foto’s mogen door de klant niet bewerkt of bijgesneden worden. Ook kan de klant geen beroep doen op de onbewerkte of afgevallen foto’s. 
- Studio Laset  heeft het recht om de beelden te gebruiken voor eigen marketing en zakelijke doeleinden waaronder (niet uitsluitend), publicaties, gebruik voor foto wedstrijden en eventuele toekomstige activiteiten. Afwijkende afspraken worden voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk vastgelegd. 
- Studio Laset  zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. De privacyverklaring van Studio Laset  is hier te vinden.

Artikel 2b: Klachten en aansprakelijkheid
- Wanneer de klant klachten heeft over de geleverde foto’s, kan dit binnen 10 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij Studio Laset . Samen wordt er gekeken wat de onvrede heeft veroorzaakt en hoe dit het beste kan worden opgelost. De klant kan in geen enkel geval geld terug eisen.  
- ​Studio Laset is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De klant is zelf verantwoordelijk om schade aan zichzelf, anderen en eigendommen te voorkomen. 

Artikel 2c: Betaling
- Na de fotoshoot zal ​Studio Laset een factuur sturen, deze moet binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald door de klant. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan ​Studio Laset de werkzaamheden opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
- Binnen 7 dagen na de betaling zullen de foto’s in een online galerij beschikbaar zijn voor de klant.

Artikel 2d: Annulering
- Bij slecht weer (regen, zeer donkere lucht, windstoten en sneeuw) tijdens een fotoshoot in de buitenlucht, kan de fotoshoot in overleg met ​Studio Laset en de klant worden verplaatst. De fotoshoot zal worden verzet naar een andere datum.
- Wanneer ​Studio Laset niet in staat zal zijn om de fotosessie door te laten gaan, zal er samen met de klant op zoek worden gegaan naar een nieuwe datum.